Nickerianen bezorgd over intimidatie

Gepubliceerd door ABC Redactie op 3 June 2014

jessurunVele Nickerianen zijn bezorgd over de dagelijkse intimidatie die zij moeten ondergaan en hen weerhoudt van het gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting. Vrij je mening geven kan resulteren in het verlies van je baan.

Dit brachten zij afgelopen zaterdag naar voren tijdens een kernvergadering van DA91 te Sawmill kreek polder in Nickerie.

DA91 voorzitter Winston Jessurun riep de aanwezigen op samen te zorgen voor een ommekeer in Suriname, waardoor we weer kunnen leven in een land waar iedereen het goed heeft, waar je veilig bent in je huis. Een land waar de boeren beschermd worden tegen de invloeden van de wereldmarkt prijzen.

Winston Jessurun stond ook stil bij de recente begrotingsbehandeling en het gebrek aan uitvoeringscapaciteit dat de huidige regering heeft evenals het onvermogen om prioriteiten te stellen in het belang van de samenleving. Ook de ongebreidelde diefstal van overheidsmiddelen die plaatsvindt, kwam aan de orde. Jessurun vergeleek de huidige regering met een sprinkhanenplaag, waar zij neerstrijken wordt alles kaalgevreten!

Related posts