Weersverwachting
30 March 2024
President Santokhi doet aftrap Commissaris Kabalebo Copa
31 March 2024

Algemeen minimum uurloon per 1 april 2024 vastgesteld op SRD 49,12

Gepubliceerd door ABC Redactie op 30 March 2024

Het algemeen minimumloon is vanaf 1 april 2024 vastgesteld op SRD 49,12 per uur. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken van 27 maart 2024, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimum uurloon (SB 2024 no. 40). Het doel van het minimumloon is om werknemers te beschermen tegen uitbuiting en om een basisniveau van inkomsten te waarborgen om in de basisbehoeften te voorzien. Werkgevers zijn dus verplicht om ten minste het minimum uurloon te betalen. Zij mogen absoluut niet minder betalen, maar ze zijn uiteraard vrij om meer te betalen. Het maandelijkse minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op dag-, week- en maandbasis.

Bij de uitbetaling van overwerkvergoeding dient ten minste het geldende algemeen minimum uurloon als uitgangspunt te worden gehanteerd. De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat hem/haar tenminste het algemeen minimum uurloon te betalen, dient dit onmiddellijk te melden bij de Arbeidsinspectie. Werkgevers die niet ten minste het algemeen minimum uurloon betalen aan hun werknemer, maken zich schuldig aan een overtreding.

De Arbeidsinspectie heeft de instructie van de minister van AWJ om streng toe te zien op de naleving van de wet Minimumloon en op het besluit over de vaststelling van het nieuwe algemeen minimum uurloon.

Related posts