Volgens getuige was Valk actief betrokken bij staatsgreep

Gepubliceerd door ABC Redactie op 12 June 2014

Op Website De Correspondent is vandaag een artikel verschenen met als titel: Een geheim dossier over Suriname is gewoon in te zien in een archief in Den Haag. Schrijfster en theatermaakster Anoek Nuyens werkt aan een serie over staatsgeheimen voor deze website. In het openbare Tweede Kamer-archief, onderdeel van het Nationaal Archief in Den Haag, vond ze een dossier waarin iemand nadrukkelijk vraagt om privacybescherming.

Ze ontdekt een dun, geel mapje. ‘Vertrouwelijk’; en ‘Getuigenverklaring staat erop.’ De getuige uit Suriname beweert, dat kolonel Valk een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de coup. Volgens de getuige waren er nachtelijke bijeenkomsten waar Valk aan deelnam. Hij noemt ook enkele andere Surinamers die betrokken zouden zijn geweest bij de coup, waaronder een journalist die later tijdens de Decembermoorden door Bouterse vermoord zou worden.

Wat dit mapje vooral interessant maakt, is een brief die erbij zit, gericht aan de commissie die het onderzoek heeft uitgevoerd. In die brief vraagt de getuige vertrouwelijk behandeld te worden. Hij schrijft dat twee van zijn broers naar aanleiding van zijn getuigenis en eerdere uitspraken ‘op zeer rancuneuze wijze door de machthebbers uit ’s Landsdienst ontslagen’ zijn. Destijds had de getuige uitgelegd waarom hij, op basis van eigen ervaringen, Valk wel degelijk als mede-couppleger beschouwt. Verder is aan zijn familie meegedeeld dat ‘de legerleiding hard zal optreden’ als hij doorgaat met het verstrekken van ‘informaties en verklaringen.’

Het mapje bevat ook een brief waarin aangedrongen wordt  ‘de vertrouwelijkheid’ van de getuige te respecteren: ‘Het risico is niet denkbeeldig dat bij schending van deze vertrouwelijkheid verwanten van de getuige in Suriname worden blootgesteld aan repercussies.’

Anoek Nuyens vertelt hoe ze dit dossier gevonden heeft.
{mp3}anoeknuyens{/mp3}

Related posts