Veiligheidsbeleid huidige minister deugt niet

Gepubliceerd door ABC Redactie op 25 July 2014

sanDe dagelijkse berovingen die vaak gepaard gaan met bruut en buitensporig geweld zijn een indicatie dat het veiligheidsbeleid van de huidige minister van Juspol helemaal niet deugt.  Er is geen veiligheidsplan bij het ministerie. Het veiligheidsgevoel bij de burger is dieper weggezakt en is afgenomen tot een zorgelijk niveau. Het huidige veiligheidsbeleid schiet op vele fronten tekort. Op het ministerie van Juspol is een lange lijst van misstanden, zegt VHP voorzitter Chan Santokhi.

Het ministerie van Justitie en Politie is niet in staat om de criminaliteit aan te pakken omdat de minister, het beleid frustreert en politiseert bij de politie, waardoor er veel ontevredenheid heerst bij de politie; alle gespecialiseerde diensten bij de politie zijn al afgezwakt; enkele leden van speciale diensten zijn ook betrokken bij misdrijven; bij de politie is er een achterstand in het verwerken van alle aangegeven strafbare feiten; 2 beveiligingsbedrijven stellen dat het aantal meldingen bij hun hoger ligt dan bij de politie. Dus veel inbraken en diefstallen worden niet doorgegeven aan de politie, waardoor het vertrouwen in het politieapparaat is afgenomen; er is geen begeleiding van slachtoffers; er is geen gerichte opsporing, waardoor veel daders buitenschot blijven en doorgaan met hun berovingen; de minister stuurt veel zware criminelen vroegtijdig weg middels de Voorwaardelijke Invrijheidstelling(VI) en deze criminelen vervallen weer in de criminaliteit; bij enkele zware berovingen zijn de namen van de daders bekend, maar er is ook terughoudendheid bij aanhouding vanwege angst; de minister is bezig het ministerie te corrumperen, bijvoorbeeld de corruptie bij de aanschaf van brandweermateriaal; aankoop van een perceel aan de Tibiti straat; recentelijk nog de aankoop van het Malaha- gebouw t.b.v. Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

We hebben als VHP ons veiligheids- en rechtsbeschermingsbeleid al ontwikkeld met integrale maatregelen voor de aanpak van alle vormen van criminaliteit en het terugdringen van het onveiligheidsgevoel. We gaan de samenleving en alle andere sectoren ook betrekken bij de aanpak van de integrale veiligheid. Voorts gaan we de juridische mogelijkheid bekijken om burgers de gelegenheid te geven om belasting technisch hun privé investering die ze in veiligheid gedaan hebben te laten aftrekken omdat de staat in gebreke is gebleven om veiligheidszorg te bieden, aldus VHP voorzitter Chan Santokhi.

Related posts