NIS heeft nieuw bestuur
22 June 2024
Jeugdige die met eindhout is bewerkt in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen
22 June 2024

Ruim 35.000 landsdienaren registreren voor digitale loonstroken

Gepubliceerd door ABC Redactie op 22 June 2024

De regering is in het kader van het digitaliseren van het overheidssysteem ook overgegaan tot het automatiseren van de loonstrookjes. Naar aanleiding hiervan hebben ongeveer 35.000 landsdienaren zich reeds geregistreerd. In een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) op vrijdag 21 juni 2024 zegt directeur Nasier Eskak van Binnenlandse Zaken dat het digitaal verkrijgen van de loonstroken voor meer gemak zal zorgen voor de bevolking. De overige landsdienaren krijgen alsnog de ruimte om dit te doen.

Directeur Eskak geeft aan dat vanaf juli 2024 de loonstroken alleen digitaal beschikbaar worden gesteld aan de landsdienaren. “Dit zal een heleboel voordelen met zich meebrengen.” Hij noemt de vele voordelen hiervan, zoals minder papierwerk en minder kosten, dus besparingen. Bovendien is de betrouwbaarheid van een digitale loonstrook hetzelfde als die van de loonstrook die men gewend is te ontvangen elke eind van de maand in fysieke vorm. “Ik wil alle landsdienaren oproepen om, voor zover dat nog niet het geval is, een digitale loonstrook aan te maken”, merkt de functionaris op. Het is een heel simpel proces, waarbij ook toegang tot verschillende andere e-diensten mogelijk is.

Eskak laat verder weten dat er voor de landsdienaren die nog geen digitale registratie hebben gedaan, een voorziening is getroffen vanuit het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma). Deze landsdienaren kunnen op vertoon van hun ID-kaart een uitdraai krijgen van hun loonstrook. De functionaris moedigt de landsdienaren aan om zich zo snel mogelijk digitaal te registreren via de website www.gov.sr, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de andere diensten die nu digitaal te verkrijgen zijn. Naast een digitale loonstrook, bestaat nu ook de mogelijkheid voor een digitale werkgeversverklaring. “De werkgeversverklaring zal beschikbaar zijn wanneer het personen-data-informatiesysteem, dat wij een paar maanden geleden hebben gelanceerd, deze mogelijkheid biedt”, zegt de directeur. Maar omdat het nog niet helemaal operationeel is gesteld, gebeurt dat nu wel op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar op de overige ministeries nog niet.

Voor wat betreft de e-paspoorten doet directeur Eskak uit de doeken dat op de laatst gehouden regeringsvergadering het raadsvoorstel met betrekking tot de goedkeuring voor het aangaan van een overeenkomst met een bedrijf goedgekeurd is. Op vrijdag 28 juni zal de ondertekening plaatsvinden tussen de staat Suriname en het bedrijf dat de digitale e-paspoorten zal aanleveren. “Na de ondertekening zullen onze eerste e-paspoorten in december al in Suriname zijn”, aldus de Biza-directeur.

De e-paspoorten zijn volgens hem beter beveiligd omdat daarin heel wat veiligheidsfeatures zijn aangebracht. De biometrische gegevens van de persoon, de houder van het paspoort, zijn daar ook terug te herleiden naar een digitaal bestaan. Bovendien zijn de e-paspoorten veel moeilijker te vervalsen, omdat er heel wat veiligheidsfeatures in zo’n paspoort zijn ingebouwd.

Related posts