Nieuw Front spreekt ernstige bezorgheid situatie Venezuela

Gepubliceerd door ABC Redactie op 14 March 2014

Het Nieuw Front spreekt ernstige bezorgdheid uit over de escalerende onrust in Venezuela waarbij reeds meer dan twintig personen tijdens protestdemonstraties zijn gedood door leden van de gewapende machten. De protestacties zijn gericht tegen het verslechterende beleid van president Nicolas Maduro die bij de vorig jaar gehouden verkiezingen met een dubieuze nipte meerderheid tot staatshoofd werd gekozen. Sedert dien wordt in grote delen van het land, als gevolg van de alarmerende economische achteruitgang reeds geruime tijd actie gevoerd tegen onder andere: de torenhoge inflatie, enorme voedsel tekorten, de schrikbarend toegenomen criminaliteit en de schending van mensenrechten.

Het Nieuw Front draagt de stellige overtuiging dat geschillen tussen overheid en burgerij langs de weg van vreedzame dialoog tot een oplossing dienen te worden gebracht en ondersteunt daarom ten volle het UNASUR besluit om een delegatie van Ministers van Buitenlandse Zaken naar Caracas af te vaardigen.

Ook regionale politieke organisaties worden aangespoord om, indachtig het streven naar wereldvrede en regionale maatschappelijke en politieke rust, evenals het belang van duurzame economische ontwikkeling, met inachtneming van de conventies in het internationale- en diplomatieke verkeer, neutraal en objectief bij te dragen aan een vreedzame oplossing in Venezuela.

Het Nieuw Front roept de regering van Venezuela dringend op zich te houden aan onder meer: het Inter-Amerikaanse Democratisch Handvest, waarin de OAS respect voor de mensenrechten en democratie oplegt aan alle lidstaten. Aangezien het recht op vrije meningsuiting en collectief vreedzaam betoog deel uitmaken van deze mensenrechten doet het Nieuw Front met nadruk een beroep op de Venezolaanse regering haar burgerbevolking ongeconditioneerd die ruimte te bieden.

Het Nieuw Front dringt er bij de regering van Venezuela op aan alles in het werk te stellen die maatregelen te treffen welke de rust en vrede in de samenleving zal doen wederkeren en vervolgens in samenspraak met alle actoren te werken aan de uitbanning van alle oorzaken die geleid hebben tot de noodlottige ongeregeldheden.

Related posts