Ambtenaren zeggen resoluut Nee, 12 december 2013

Gepubliceerd door ABC Redactie op 23 June 2009

curAmbtenaren hebben gisteren resoluut nee gezegd tegen de overheidsplannen om op hun arbeidsvoorwaarden te bezuinigen.

Deze ambtenaren en ook het onderwijzend personeel hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de zeven vakbonden om aanwezig te zijn tijdens een informatieochtend. Sitek-voorzitter Darius Plantijn was duidelijk naar de leden toe: Dit is de laatste keer dat we samenkomen om hierover te vergaderen. De volgende stap is actie.

De minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Etienne van der Horst (Pais) kreeg felle reacties van de aanwezigen over zich heen. De minister hield vol dat het sociaal statuut dat in 2010 met de bonden is overeengekomen, niet per definitie inhoudt dat er vijf jaar lang niet aan de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren mag worden getornd. Hij wees op artikel 12 van het statuut, een hardheidsclausule, waarin staat dat mocht er zich een dusdanige situatie voordoen dat het nodig is om maatregelen te nemen met betrekking tot deze arbeidsvoorwaarden, dan kan de regering hierover in overleg treden met de bonden. De aanwezige ambtenaren waren duidelijk in hun weerwoord: kom niet aan onze arbeidsvoorwaarden en ga maar maatregelen nemen onder de leden van de Raad van Ministers.

Related posts