Suriname ontvangt 2 awards en 1 certificaat van erkenning van WHO
24 May 2024
PURP-rehabilitatieproject: Infrastructurele werken Waterkant duren 15 maanden
24 May 2024

VVEPS verontwaardigd over brandstichting in gemeente

Gepubliceerd door ABC Redactie op 24 May 2024

De Volle Evangelie en Pinkster Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS) heeft met verontwaardiging kennis genomen van brandstichting in een van de gemeenten tye Papatam, Marowijne. Het vermoeden bestaat dat de dader dezelfde persoon is die eerder gedreigd had met het in brand steken van het kerkgebouw. De barbaarse daad wordt afgekeurd en het bestuur van de VVEPS is verbaasd dat de justitiële autoriteiten nog niet hebben opgetreden.

De verklaring van de VVEPS:

Met verontwaardiging hebben wij als bestuur en leden van de Volle Evangelie en Pinkster Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS), het overkoepelend orgaan van volle evangelie en pinkster gemeenten in Suriname, kennis genomen van een ernstig incident dat zich op zondag 19 mei 2024 jl. heeft voorgedaan te Papatam in het district Marowijne. Bij dit incident is door een kwaadwillige brand gesticht in een tot de VVEPS behorende gemeente aldaar. De dader is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde persoon die eerder op de avond reeds leden van deze kerk had bedreigd en had aangegeven het kerkgebouw in brand te zullen steken. De rede die hij daarvoor opgaf is dat de activiteiten van de kerk belemmerend werken op zijn spirituele activiteiten als bonuman.

Middels deze keuren wij van de VVEPS deze agressieve en barbaarse daad ten zeerste af. Wij zijn de mening toegedaan dat een dergelijke handeling van vijandigheid niet thuis hoort in een geciviliseerde samenleving. In een land waar de grondwet aangeeft dat er vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting is zou een dergelijke handeling die een uiting is van onverdraagzaamheid, niet mogelijk moeten zijn.

Wat in deze nog meer onze bevreemding wekt is dat de justitiële autoriteiten die op de hoogte zijn gebracht van deze criminele daad, tot nog toe hebben nagelaten om op een gepaste wijze op te treden tegen de persoon in kwestie. Dit doet nog verder inbreuk op het reeds ver weggeëbde veiligheidsgevoel binnen de Surinaamse samenleving. Het geeft namelijk het gevoel dat elke willekeurige persoon of instantie straks het slachtoffer kan worden van een dergelijke barbaarse handeling zonder daarna gerechtigheid te hoeven verwachten. Wij dachten dat wij met zijn allen dat tijdperk uit onze geschiedenis reeds hadden afgesloten.

Wij roepen middels deze dan ook de justitiële autoriteiten op om volgens haar grondwettelijke taak gepast op te treden tegen de dader of daders van het incident te Papatam. Ook roepen wij de samenleving als geheel op om meer verdraagzaamheid te betrachten tegenover elkaar. Door elkaar steeds tegen te staan en te bevechten zullen wij nooit ontwikkeling teweeg kunnen brengen in ons geliefd land Suriname en worden wij zo zelf het slachtoffer van onze eigen onverdraagzaamheid. Laten wij met zijn allen dit pad van verdeeldheid verlaten en de handen in elkaar slaan om Suriname vooruit te helpen.
Mek Gado trutru de wi Fesiman.

Namens het bestuur van VVEPS

Related posts