Minister BIZA vindt hoogte waarborgsom acceptabel
25 May 2024
Opendag Nationaal Leger bedoeld voor informatie en werving
25 May 2024

VES: president heeft niet alleen de VES maar ook de SER niet nodig

Gepubliceerd door ABC Redactie op 25 May 2024

Aangezien de deelnemers in de SER t.w. de vakbeweging en het bedrijfsleven hun plek binnen het Staatsbestel niet durven opeisen kan de President het enige wettelijk orgaan op sociaaleconomisch gebied buiten werking stellen. Op verzoek
van enkele (formeel reeds afgetreden) SER-leden herhalen wij een artikel uit INZICHT, editie 43 van September 2023. Dit artikel behoeft geen verdere uitleg. Wij kunnen/mogen niet accepteren dat deze President en zijn opvolgers naar willekeur
wetten naast zich neer kunnen leggen. President Santokhi bevestigd dat de SER al 1 jaar buiten werking is gesteld.

Door de leden van de SER niet te (her)benoemen heeft de President dit adviesorgaan van DNA en Regering de-facto buiten werking gesteld. De SER is een bij Wet SER d.d. 3 maart 2004 ingesteld orgaan. De leden van de SER zijn per 14 september 2022 conform de wet allen tegelijk afgetreden. De Regering
Santokhi-Brunswijk blijkt, ondanks de aandrang door de toenmalige SER-leiding, de leden niet te hebben (her)benoemd. Hiermede heeft ze een belangrijk wettelijk orgaan op sociaaleconomisch gebied effectief uitgeschakeld. In het Juli-
nummer van INZICHT heeft de VES hiervoor aandacht gevraagd.

De SER bestaat uit 13 leden en evenveel plaatsvervangers. Daarvan zijn 5 leden voorgedragen door de Regering, 4 door de werkgevers en 4 door de werknemers. Conform de wet worden de leden door de President benoemd voor de periode van 2 jaar, waarna ze allen tegelijk aftreden. Ze kunnen terstond herbenoemd worden door de President. De op 14 september 2020 benoemde leden van de SER
De SER heeft tot taak de Regering te adviseren omtrent o.a. economische stabiliteit en groei, sociale rechtvaardigheid en rust. Voor een land in een ernstige sociaaleconomische crisis is het uitschakelen van het wettelijke sociaaleconomische adviesorgaan van DNA en Regering een ernstige bestuurlijke
dwaling.

DNA opvallend stil
Opvallend is dat haast eenieder die hierbij betrokken is, over deze ernstige overtreding zwijgt als het graf. De SER is bij wet ook adviesorgaan van De Nationale Assemblee, waarvan zelfs de oppositiepartijen zich niet geroepen voelen om de Regering ter verantwoording te roepen. Dat de Regering dit wil verzwijgen
was verwachtbaar, maar ook de vakbeweging en de werkgeversorganisaties hebben zich berust in de beslissing van de President om het functioneren van dit adviesorgaan niet te continueren.

Het niet herbenoemen is niet alleen een klap in het gezicht van de vertegenwoordigers van de vakbeweging en de werkgevers, maar ook van de individuele personen die zich als vertegenwoordigers van de Regering hebben ingezet. Reactie van President Santokhi over de SER. Onvoorstelbaar was dan ook de reactie van President Santokhi naar aanleiding van de publicatie van de VES dat de SER al bijkans 1 jaar buiten werking is gesteld. In een TV-interview bevestigt hij dat de SER “van bijzonder belang” is. Als reden geeft hij aan dat de ex-voorzitter een voorstel voor kwalitatieve verbetering van de SER heeft gedaan. Hij bevestigt dat “als alle leden hieraan gaan voldoen dan heb je inderdaad een betere SER”.

Hij verschuilt zich achter de “leden” van de SER” (lees vakbeweging en bedrijfsleven organisaties) die niet tegen het voorstel zijn maar het eerst willen bespreken. Als reden waarom de bespreking na 1 jaar nog steeds niet is gekomen zegt hij “ze
was even uitlandig”, alsof ze een heel jaar uitlandig was. Hij volhard in de fout door aan te geven ook nu geen haast te zullen maken want de “leden” zeggen “je kan niet abrupt” maar het pas met ingang van 1 januari 2024 te gaan aanpakken. Hij wil ook dat “de leden tijd krijgen om zich voor te bereiden om uit te treden”. Hiermee probeert hij de indruk te wekken dat de op 14 september 2020 benoemde leden nog lid zijn. Dit is een mislukte poging om te misleiden aangezien hij drommels goed weet dat alle leden reeds op 14 september 2022 bij wet zijn afgetreden.

Kortom, er is maar 1 autoriteit en dat is de President wiens verantwoordelijkheid het is om de nieuwe SER leden te benoemen. Alle drogreden terzijde, indien de SER “van bijzonder belang” is, dan moet de buiten werking stelling van de SER op de
meest korte termijn worden beëindigd door de benoeming van 13 (nieuwe) leden.

INZICHT

Related posts