Testing 123….
21 March 2023
Jongeren Para in de gelegenheid fortuin te maken van computertraining
4 May 2023

Verkiezing Jeugdraad Suriname stap dichterbij

Gepubliceerd door ABC Redactie op 4 May 2023

Op vrijdag 05 mei 2023 vindt de online kandidaatstelling voor de verkiezing van de Jeugdraad Suriname (JRS) plaats. Alle jeugdigen die voor 1 juni 2023 niet jonger zijn dan 16 jaar en niet ouder dan 22 jaar mogen zich verkiesbaar stellen tot lid van de Jeugdraad. De verkiezing is vastgesteld op 1 juni 2023. De kandidaten kunnen voor 3 jaar worden gekozen. De kandidaten met de meeste stemmen per district zullen zitting hebben in de JRS. Jongeren tussen 12 en 25 jaar mogen hun stem uitbrengen.

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) roept aan de
vooravond van de kandidaatstelling jongeren in het geheel land op om gebruik te maken van hun recht op inspraak op bestuurlijk niveau door zich op te geven als kandidaat. De Jeugdraad Suriname is het wettelijk inspraakorgaan van de Surinaamse jongeren en is in de plaats gekomen van het Nationaal Jeugdparlement. Het Jeugdparlement is vanaf 2021 inactief. De laatste verkiezing van het jeugdparlement is gehouden in 2017. Het zal de eerste keer zijn dat in ons land en in de regio een landelijke verkiezing met daaraan vooraf de kandidaatstelling, digitaal zal worden gehouden. De JRS heeft 29 zetels die bemenst moeten worden.


De kandidaatstelling zal online geschieden op vrijdag 5 mei 2023 van 8 uur vm. tot 3 uur nm. op www.jeugdraad.sr De kandidaten dienen woonachtig te zijn in Suriname en moeten de Surinaamse nationaliteit bezitten. Voorts moeten de kandidaten van onbesproken gedrag zijn, zij moeten kunnen aantonen dat zij ervaring hebben met jeugdwerk, ook moeten zij goede contactuele eigenschappen hebben, zij moeten flexibel zijn en niet gebukt gaan onder stress. De kandidaten moeten vooral politiek neutraal zijn. De kandidaat mag dus aangesloten zijn bij een politieke partij,
maar mag niet politiek handelen dat vooral het belang van de partij op het oog heeft, dus partijpolitiek bedrijven is niet toegestaan.


Voor de kandidaatstelling hebben de jongeren enkele belangrijke documenten nodig die zij digitaal moeten uploaden. Deze zijn: een nationaliteitsverklaring, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een kopie van de ID-kaart of een aanvraagformulier daarvoor, een verklaring van goed gedrag of een aanvraagformulier daarvoor, en een motivatiebrief alsook een aanbevelingsbrief van een jeugdorganisatie of maatschappelijke organisatie. Jongeren die om welke reden dan ook assistentie nodig hebben op de dag van de kandidaatstelling, bijvoorbeeld omdat zij niet beschikken over internet, kunnen zich voor assistentie wenden tot het districtscommissariaat van het district waar zij staan ingeschreven.

Related posts