Jeugdige die met eindhout is bewerkt in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen
22 June 2024
Wetgevingslijst voor CFATF gepresenteerd aan president Santokhi
22 June 2024

Strategische samenwerking tussen Suriname en VN bekrachtigd door Ramdin

Gepubliceerd door ABC Redactie op 22 June 2024

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op donderdag 20 juni 2024 het ‘United Nations Suriname Annual Results Report 2023’ ontvangen van Joanna Kazana, de Permanente Coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor Suriname. Bij deze gelegenheid, die plaatsvond in het Assuria High Rise gebouw, werd eveneens het nieuwe Country Implementation Plan (CIP) voor 2024-2025 ondertekend.

Minister Ramdin sprak zijn enthousiasme uit over het partnerschap en verklaarde dat er twee belangrijke fundamenten zijn gelegd voor het succesvol implementeren van de samenwerking met de VN, te weten de vooruitgangen die geboekt zijn in het financieel-economische hervormingsproces en de exponentiële groei met de introductie van de olie- en gasindustrie. De minister onderstreepte het belang van het afstemmen van nationale strategieën op de collectieve visie voor vooruitgang en ontwikkeling. “Elke CIP is opgesteld om specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te ondersteunen die het meest relevant zijn voor onze nationale context. Door ons te richten op deze doelen, helpt het CIP een samenhangende en uitgebreide benadering van duurzame ontwikkeling te creëren”, gaf de minister aan. Voorts gaf de bewindsman mee dat de succesvolle uitvoering van het CIP zal afhangen van verschillende cruciale factoren waaronder de leiderschap en strategische richting daarvan. Dit betekent dat het ministerie van BIBIS een essentiële rol speelt bij de coördinatie van het CIP. Als de belangrijkste schakel tussen de VN en de regering, moet het ministerie strategische richting geven om ervoor te zorgen dat het CIP in lijn is met nationale prioriteiten en beleidslijnen. “Het CIP en het Meerjarig Ontwikkelingsplan van Suriname moeten hand in hand gaan” benadrukte de minister.

Minister Ramdin erkende ook het belang van betrokkenheid van meerdere belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld, de private sector en internationale partners bij de uitvoering en dat deze samenwerkingsaanpak is bedoeld om zoveel mogelijk te halen uit de ontwikkelingsinitiatieven en daarmee hun duurzaamheid te waarborgen.De Permanente Coördinator van de VN voor Suriname, Joanna Kazana, herbevestigde de inzet van de organisatie om de ontwikkelingsagenda van Suriname te ondersteunen. Zij lichtte toe dat het Annual Report 2023 een uitgebreide beoordeling bevat van de vooruitgang en uitdagingen van Suriname in belangrijke sectoren en dient als een cruciaal hulpmiddel voor beleidsbeslissingen. Het rapport belicht niet alleen de behaalde successen, maar wijst ook op de gebieden die verdere aandacht vereisen. Kazana gaf aan dat de VN er trots op zijn om samen met Suriname aan deze nieuwe fase van samenwerking te beginnen. De ondertekening van de CIP voor de periode 2024-2025 geschiedde door Kazana en Elizabeth Bradley, directeur Internationale Samenwerking van het ministerie van BIBIS.

Voor Suriname betekent dit, dat hiermee invulling is gegeven aan de Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MSDCF) 2022-2026 dat zich richt op verschillende prioriteitsgebieden die cruciaal zijn voor de bevordering van duurzame ontwikkeling, waaronder: economische veerkracht en gedeelde welvaart; gelijkheid, welzijn en “To leave no one behind”; vrede, veiligheid, gerechtigheid en de rechtstaat; veerkracht tegen klimaatverandering en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.“Het nieuwe CIP, dat voortbouwt op de successen van CIP 2023-2024, zal dienen als een routekaart, die onze collectieve acties leidt en ervoor zorgt dat onze ontwikkelingsinitiatieven in lijn zijn met zowel nationale prioriteiten als mondiale doelstellingen. Wat we nu doen, zal tot in eeuwigheid blijven”, besloot de minister.

Related posts