‘Uncle Tom’ is elke dag bezig de NPS te bekladden, zegt Rusland
9 July 2024
Bende opereert in achterland; zware overval
10 July 2024

President Santokhi geïnformeerd over voorbereidingen verkiezingen

Gepubliceerd door ABC Redactie op 10 July 2024

Het kabinet van de president. Foto: gov.sr

President Chandrikapersad Santokhi is geïnformeerd geworden over de voorbereidingen en de stand van zaken van de aanstaande verkiezingen. Daartoe was een vergadering belegd met functionarissen en deskundigen van verschillende ministeries en actoren die verband houden met de organisatie van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van mei 2025. De vergadering vond plaats op het kabinet van de president op 9 juli 2024. Daarbij waren onder andere aanwezig leden van de raad van ministers, departementsdirecteuren, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en leden van het Presidentieel Monitoringsteam Verkiezingen.

Het staatshoofd heeft tijdens de vergadering alle actoren opgeroepen om de veiligheid en integriteit van de verkiezingen te allen tijde te waarborgen. President Santokhi gaf aan dat alle actoren de toegewezen verantwoordelijkheid op zich dienen te nemen. Hij deed daarnaast een oproep om het politieke en het ambtelijke van elkaar te scheiden. “Er mag geen verwarring zijn en de scheiding tussen de twee rollen moet duidelijk zijn in de werkzaamheden,” gaf de president aan.

Directeur Nasier Eskak van Binnenlandse Zaken heeft in drie presentaties gesproken over de huidige stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de verkiezingen. Hij behandelde en besprak de voorlopige verkiezingskalender, de concept-verkiezingsbegroting en het concept-formaat van de verkiezingsbiljetten. Daarnaast zijn er achttien werkgroepen tegelijkertijd bezig met hun specifieke vakgebieden om de verkiezingsactiviteiten voor 2025 soepel te laten verlopen. De directeur benadrukte dat de planning nauwlettend wordt gevolgd in aanloop naar de verkiezingen.

Onderdeel van de verkiezingskalender zijn onder andere de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten, de registratie van politieke organisaties, de kandidaatstellingen en de distributie van oproepingskaarten. Directeur Eskak merkte op dat er ook wordt gewerkt aan het werven, trainen en voorlichten van stembureaupersoneel, evenals het opzetten van een ICT-ondersteuningsplatform.

“Deze zijn slechts enkele fronten waarop wordt gewerkt,” zegt de directeur. Het bedrukken en verstrekken van de ID-kaarten loopt gestaag en het ministerie garandeert de beschikbaarheid van materiaal tot na de verkiezingen. Voorts zal er intensief overleg plaatsvinden tussen het ministerie en verkiezingsactoren waaronder de disctrictscommissarissen, het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB), het CHS en politieke organisaties. Tijdens de vergadering zijn ook de conceptbegroting voor de verkiezingen en de model-stembiljetten besproken. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden besproken voordat definitieve besluiten worden genomen. President Santokhi benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen om tot het beste resultaat te komen.

Related posts