Jessurun pleit voor structurele aanpak

Gepubliceerd door ABC Redactie op 3 November 2014

Afgelopen zaterdag heeft DA91 een informatie vergadering gehouden te Groot Henar. Winston Jessurun, voorzitter van DA91, benadrukte het belang van integer leiderschap voor de daadwerkelijke vooruitgang van Suriname. Hij ging in op de problemen die er zijn rond de nieuwe basiszorgverzekeringswet. Hij gaf aan dat vele van deze problemen te voorzien waren, maar dat om zuiver populisme de wet in een marathonzitting van het parlement doorgedrukt is en nu is het resultaat chaos en onzekerheid in de gemeenschap.

Jessurun pleit voor een structurele aanpak van de problematiek binnen de agrarische sector. In de visie van DA91 moet er niet alleen met de producenten om de tafel gezeten worden als er problemen zijn, maar moet er een permanent overlegorgaan komen. Nu de situatie acuut is zouden de rentes bevroren moeten worden en zou de overheid moeten inspringen om de productie sector in rustiger vaarwater te brengen. Vervolgens zou er ook gekeken moeten worden naar hoe de productie efficiënter te doen geschieden. Echter nu moet eerst Eerste Hulp verleend worden en dan direct hieraan gekoppeld de lange termijn planning. Volgens Jessurun is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt in de kwestie van de bepaling van de opkoopprijs. “ Er moet een oplossing komen die dit jaarlijks terugkerend probleem blijvend oplost” zei Jessurun.

Related posts