7 militairen bevorderd na afronding Cursus Officiersvorming

Gepubliceerd door ABC Redactie op 15 April 2024

 
7 militairen zijn na succesvolle afronding van de Cursus Officiersvorming (klas 2023-02) bevorderd tot de rang van tweede luitenant. Deze cursus van iets meer dan vier maanden was erop gericht de militairen specifieke competenties bij te brengen die nodig zijn om in hun startfunctie als officier adequaat te kunnen functioneren binnen het militair domein.

De commandant van de Militaire Academie (MA), majoor Brian Landveld,  gaf aan dat het gedrag en wijze van handelen van de zeven geslaagden direct en indirect gelinkt  zal worden aan het opleidingsinstituut. “Gedraagt u zich conform hetgeen we u hebben aangeleerd.  Wees een voorbeeld voor uw omgeving, aan het werk maar ook in uw privéleven. U bent 1x 24 uur officier. Als officier is het uw taak en verplichting dwars door alle moeilijkheden leiding te blijven geven, uw mensen hoop en moed in te spreken en uzelf kwetsbaar op te stellen”, aldus De MA-commandant. 
 
Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, gaf aan dat het nut van leren de weg baant door de maatschappij. “Een officier is in de eerste plaats een leider en dat zegt dat je een voorbeeldfiguur bent. En datgene dat geleerd is, wordt dan overgedragen aan uw mensen. En het belang is dat u uw mensen begeleid“, aldus de IDO-commandant. Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, moet Defensie steeds paraat zijn om onze natie te dienen in de steeds uitdagend wordende wereld.

“Op ons rust de plicht en verantwoordelijkheid om te blijven investeren in nieuw en jong leiderschap. Eerlijkheid, discipline, respect en kameraadschap moeten er te allen tijde zijn. Want uw morele waarden zijn essentieel. Hiermee zal de organisatie zich handhaven in tijden van  crisis maar ook in tijden waar wij crisis moeten kunnen voorkomen en vermijden”, benadrukte de bevelhebber.

Related posts