OM neemt lichaam omgekomen porknokker in beslag voor onderzoek
8 July 2024
SEOB wil tweede IMF-programma om tot 100% uitvoering maatregelen te komen
9 July 2024

26 cursisten ontvangen certificaat in Natuurtechnische fase van de Aspirant Jachtopzienersopleiding

Gepubliceerd door ABC Redactie op 8 July 2024

Op woensdag 3 juli 2024 ontvingen 26 cursisten hun certificaten na de succesvolle afronding van de Natuurtechnische fase van de Aspirant Jachtopzienersopleiding bij de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. De ceremonie vond plaats in CHI MIN aan de Cornelis Jongbawstraat no. 83.

Deze opleiding – welke geïmplementeerd wordt door het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC)-, vergroot de capaciteit van de Afdeling Natuurbeheer (NB) van de Dienst LBB, die reeds geruime tijd kampt met een tekort aan jachtopzieners.

Deze opleiding werd mogelijk met ondersteuning van de projecten GCCA+ fase en het ASL2, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Global Environment Facility (GEF).

De feestelijke afsluiting van de Natuurtechnische fase werd bijgewoond door Directie, staf en personeel van het ministerie van GBB, het Waarnemend hoofd LBB, Personeel van LBB/NB, Directie, staf en personeel van JSOOC, Vertegenwoordigers van UNDP en Familieleden van de cursisten.

Er werden diverse toespraken gehouden. De heer B. Pinas, Fungerend Directeur JSOOC verwelkomde de aanwezigen en feliciteerde de cursisten met hun prestaties. Hij bedankte alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de opleiding, die begon in mei 2023 en eindigde in januari 2024. De cursisten zullen nog de BAVP-fase doorlopen en stage lopen bij LBB/NB.

Mw. C. Sakimin, Wnd. Hoofd LBB benadrukte het belang van de nieuwe lichting Jachtopzieners voor het beheer van beschermde gebieden en wildbeheer in Suriname. Ze bedankte alle partners, inclusief JSOOC en UNDP, voor hun steun en feliciteerde de cursisten.

Mw. M. Post, ODAD moedigde de cursisten aan zich in te zetten voor hun carrière en wees op de groeimogelijkheden binnen LBB/NB. Ze benadrukte het belang van discipline en gedragscodes.

Dhr. R. Martoredjo, UNDP prees de vooruitgang in de capaciteitsversterking van LBB/NB en onderstreepte het belang van duurzaam en effectief beheer van beschermde gebieden.

Mw. K. Tajib, OD Bosbeheer sprak over het belang van gedragscodes en discipline. Ze feliciteerde de 26 geslaagde kandidaten en sprak haar hoop uit voor hun toekomstige prestaties.

Dhr. S. Mitro, Project Coördinator gaf een overzicht van de selectie van cursisten en praktische onderdelen van de opleiding, zoals het hanteren van kettingzagen en buitenboordmotoren, boswandelingen en survivaltrainingen.

Related posts