Samenleving moet bewuster worden over afval
18 September 2023
Olie-productie 2028 niet zover weg als men denkt
19 September 2023

Zwaardere sancties nodig om zwerfvuil en plasticgebruik te verminderen

Gepubliceerd door Samuel Blankendal op 18 September 2023

Afgelopen weekend is de World Clean Up Day in Suriname gehouden. In verschillende districten hebben bedrijven en vrijwilligers meegedaan aan de landelijke schoonmaak die al jaren wordt georganieerd door de Stichting Support Recycling Suriname (Suresur).

Suresur-voorzitter Glenn Ramdjan betreurt het dat er dit jaar meer zakken vuil zijn opgehaald in vergelijking met de voorgaande jaren. Hij is voorstander van dat de overheid met zwaardere sancties komt om het gedrag van mensen te veranderen. Ook moet er een importverbod op plastiek.

Ramdjan is lovend over de participatie van het district Brokopondo aan de schoonmaakactie. De dc, dr- en rr-leden en de samenleving hebben allemaal meegedaan om het district schoon te krijgen, terwijl de participatie van Albina is uitgebleven en teleurstellend is.

Related posts