Werknemers Hakrinbank sluiten overeenkomst over loon voor 2024

Gepubliceerd door ABC Redactie op 17 April 2024

In een Algemene Leden Vergadering van de Hakrinbank Werknemers Organisatie (H.W.O.) is een principeovereenkomst bereikt door het bestuur op 03 april j.l. goedgekeurd. Het gaat in deze om het invullen van de loonparagraaf over het C.A.O. jaar 2024.

De C.A.O. medewerkers van de Hakrinbank krijgen over het jaar 2024 een loonsverhoging van totaal 32,5 %, op het loon van 31 december 2024. Daarvan gaat 22,5 % in op 01 januari 2024 en per 01 juli 2024 komt daar nog 10% boven op. Daarnaast krijgen de werknemers een lumpsum van SRD.15.000,- uitgekeerd en een compensatie voor transport kosten van SRD. 30.000,- uitbetaald. Deze uitbetaling zal in twee (2) termijnen geschieden.

Tijdens de onderhandelingen is van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele H.R.M.-issues recht te trekken en ook op te lossen.De voorzitter van de H.W.O. is Hein Rozen, die het langst dienende bestuurslid is van C-47.

Aan het C-47 bulletin deelde de heer Rozen mede, dat deze overeenkomst met name voor de overheid geen vrijbrief mag zijn, door aan te nemen dat werknemers het goed hebben in deze samenleving, want dat is bij lange na niet het geval. Echter worden de werknemers in Suriname geconfronteerd met een beleid waarbij alle lasten van de crisis worden afgewenteld op de schouders van de werkende klasse.

De Vakbeweging met name C-47 kwijt zich van haar taak, door adekwate loonovereenkomsten aan te gaan. De resultaten van deze overeenkomsten worden vervolgens weggemaakt door “ondoordacht beleid” van de overheid, waarbij juist kapitaal groepen worden bevoordeeld. Aldus de heer Rozen.Dit is duidelijk te merken bij de wijze waarop gehandeld is in de kwestie B.T.W. en de verhoging van energietarieven.

In 2025 komen naast de lonen ook alle secundaire voorzieningen aan de orde tijdens de onderhandelingen.

Related posts