Welingelichte Kringen


Gerenomeerd discussieprogramma waarin wordt gediscussieerd met pannelleden over actuele zaken. In het eerste half uur bespreekt onze discussieleider de actualiteiten van de afgelopen week met het panel. In het daaropvolgende uur ontvangt ABC een studiogast.