Abiamofo: ‘Ravaksur dient kostprijscalculatie beter uit te werken’
29 May 2024
Ilonka Elmont Foundation bevordert sportparticipatie onder kinderen met een beperking
29 May 2024

Voorgestelde subsidies bij onderhandelingen tussen regering en vakbonden

Gepubliceerd door ABC Redactie op 29 May 2024

De regering werkt ernaar toe om snel tot een overeenkomst te komen met de gezamenlijke vakbonden (Ravaksur plus) over de energietarieven. De technische teams van de regering en de vakbonden hebben een presentatie gehouden, waarbij uitgebreid gediscussieerd werd over de totstandkoming van een kostprijsberekening per kWh en per fase-aansluiting.

President Chandrikapersad Santokhi merkte op dat de kostprijs draaglijk moet zijn voor de samenleving. “De aanpassingen moeten in lijn zijn met de afspraken die zijn gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de natie niet langer gebonden te houden aan het IMF-programma dat momenteel veel uitdagingen met zich meebrengt voor de samenleving”, aldus het staatshoofd op dinsdag 28 mei op het Kabinet van de President.

Er is een termijn van een week gesteld aan de partijen om met concrete voorstellen te komen die voldoen aan deze criteria, met als doel zo snel mogelijk af te stappen van het IMF-programma dat momenteel zwaar drukt op de samenleving. Aan de zijde van de regering werd gepresenteerd dat er wordt overgestapt van objectsubsidie naar subjectsubsidie, om zo de zwakkere huishoudens blijvend te ondersteunen. De voorgestelde subsidies zijn als volgt onderbouwd:

  • Verbruik tot 150 kWh: SRD 85 subsidie
  • Verbruik tussen 151-300 kWh: SRD 150 subsidie
  • Verbruik tussen 301-450 kWh: SRD 225 subsidie
  • Verbruik tussen 451-500 kWh: SRD 300 subsidie
  • Verbruik tussen 501-900 kWh: SRD 400 subsidie

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) bracht naar voren dat de verhogingen geleidelijk geïmplementeerd zullen worden, met een stijging van 7% per fase in de maanden mei, juli, september en november. De koers en brandstofprijzen zullen ook cruciale factoren zijn bij het bepalen van de tariefberekening; bij een dalende trend zullen de tarieven aanzienlijk lager uitvallen. Aan beide zijden van de technische teams werd opgemerkt dat het waterpeil van het Brokopondostuwmeer stijgt als gevolg van aanhoudende regenval in de afgelopen twee weken.

Wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat dit waterpeil naar verwachting zal blijven stijgen. De vakbonden hebben voorgesteld om zoveel mogelijk energie op te wekken door middel van Hydro-energie, om zo aanzienlijk te kunnen besparen op fossiele energie.

Related posts