Regering niet in staat geweest subjectsubsidie in place te brengen
20 March 2024
IMF keurt vijfde review goed; Suriname krijgt USD 62 miljoen
21 March 2024

Verzoek is decemberzaak was ‘obscuur libel’

Gepubliceerd door Biemla Gajadien op 21 March 2024

Advocaat Hugo Essed

Hugo Essed, advocaat van de nabestaande, verklaart dat het advocatenteam van de veroordeelden in het 8-decemberstrafproces, zich hebben beroepen op artikel 22 van de grondwet, waarin inderdaad staat dat iedere burger een verzoek mag indienen. Echter, dit niet betekent dat het verzoek automatisch zal worden toegewezen door het Hof.

Het lijkt er volgens Essed op dat de veroordeelden zich maar niet bij de uitspraak van de rechter willen neerleggen. De advocaat vindt het prima dat de juristen niet ontvankelijk zijn verklaard. Hij betitelt het verzoek als ‘obscuur libel’.

Op basis van eerdere interviews heeft Essed vernomen dat de zaak ook aan de bodemrechter zal worden voorgelegd. Naar zijn inzicht is het de bedoeling van de veroordeelden om de zaak bij de rechter te brengen om zo aan te tonen dat Suriname geen rechtstaat is.

Related posts