Vernieuwde ‘Wildlife of the Guianas’ is handig hulpmiddel in het bestrijden van illegale wildhandel

Gepubliceerd door ABC Redactie op 9 May 2023

Het pocketbook ‘Wildlife of the Guianas’ is opnieuw uitgebracht. Dit naslagwerk is bedoeld als referentie tool ter ondersteuning van de monitoring en handhaving van de handel in wilde dieren en daarom beschikbaar gesteld voor jachtopzieners, boswachters, dierenartsen, douane en politie.

Het boekje is uitgegeven door WWF-Guianas met ondersteuning van diverse partijen waaronder in het bijzonder LBB/Natuurbeheer, de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu Onderzoek (NZCS/CMO), de douane en exporteurs. Het zakboekje biedt essentiële informatie die grensbewakingsambtenaren nodig hebben om smokkel en andere ongeoorloofde handel in uit het wild afkomstige dieren in te dammen.

De vernieuwde versie van ‘Wildlife of the Guianas’ bevat 23 extra dieren, ten opzichte van de versie van 2002 en is aangepast wat betreft wet- en regelgeving. Ook natuurliefhebbers die niet werkzaam zijn in een van de bovengenoemde beroepstakken, kunnen de kennis tot zich nemen en positief inzetten ter bescherming van in het wild levende dieren. ‘Wildlife of de Guianas’ is sinds vandaag voor iedereen online inzichtelijk via de website van WWF-Guianas: www.wwfguianas.org. Het is mogelijk om online door het boekje te bladeren of gratis een PDF versie te downloaden.

In november 2022 werd de draft versie van het vernieuwde pocketboekje gepresenteerd aan een grote groep lokale experts. Op dat moment is er opgeroepen om correcties en feedback door te geven. Na de nodige discussies is de uiteindelijke 2e druk uitgegeven, welke op woensdag 29 maart bij de afdeling Natuurbeheer, onderdeel van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) officieel in gebruik is genomen. De bijeenkomst op 29 maart werd aangevangen met een openingswoord door Michael

Hiwat, Oceans Officer bij WWF-Guianas, die vanuit zijn rol zeer verheugd is met de toevoeging van haaien. Als waarnemend hoofd van LBB sprak mevrouw Claudine Sakimin haar genoegen uit over de opkomst en de continuïteit die zij ziet als het aankomt op het volgen van de ontwikkelingen. Hiertoe zijn wij ook verplicht, benadrukte mevrouw Sakimin, aangezien Suriname lid is van het CITES verdrag.

Een inhoudelijke training aan de aanwezigen werd verzorgd door Chef vergunningen, dhr. Romeo Lala, aangevuld door dhr. Raven Kartoikromo, eveneens afdeling vergunningen. Er is uitvoerig ingegaan op de vereisten voor een goede internationale wildhandel. Wildhandel moet altijd legaal zijn en er moet wetenschappelijke onderbouwing zijn dat het geen bedreiging vormt voor behoud van natuurlijke populaties.

Dhr. Lala geeft aan dat er diverse controle momenten zijn, onder andere bij de douane op de luchthaven, de dienstdoende douanier moet de kennis hebben om de controle goed uit te voeren de ‘Wildlife of the Guianas’ guide moet daar bij helpen. Tussen de presentaties van dhr. Lala en dhr. Kartoidikromo in, sprak Conservation Director van WWF-Guianas, Sabina Khan haar dank uit richting de stakeholders en benadrukte zij de goede samenwerking die essentieel is om de prachtige diersoorten in de Guianas te behouden en te beschermen.

Related posts