Suriname zal actief participeren tijdens COP28

Gepubliceerd door ABC Redactie op 28 November 2023

Een delegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi zal van 30 november tot en met 1 december in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) deelnemen aan de jaarlijkse Klimaatconferentie van de Verenigde Naties oftewel de Conference of Parties (COP). Tijdens deze 28ste editie komen staatshoofden en regeringsleiders ondersteund door hun technische teams wederom bijeen om zich te buigen over de aanpak van klimaatverandering.

President Santokhi, die op dinsdag 28 november vertrok, verwacht dat tijdens COP28 diverse onderwerpen aan de orde zullen komen, die zeker voor Suriname van belang zijn. “Wij zullen actief participeren in de discussies, die moeten leiden tot concrete maatregelen om de diverse fondsen zoals loss and damage en adaptatie effectief te laten functioneren. Van belang is volgens het staatshoofd ook dat middelen aangewend worden voor inclusiviteit en capaciteitsopbouw, zodat Suriname op termijn over de nodige expertise kan beschikken. Die expertise is van belang om het Surinaamse bos en biodiversiteit op een duurzame manier te behouden en beschermen.

President Santokhi zegt dat Suriname vanwege zijn status als carbon negatief land, High Forest Low Deforestation land, en lid van onder andere de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) een voorname rol heeft in conferenties als COP28. Vanwege het milieubelang maken ook minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en zijn technisch team deel uit van de delegatie.

Related posts