Suriname herstart export manja naar Europa; verbod op vervoer gereguleerde goederen naar Nickerie

Gepubliceerd door ABC Redactie op 18 May 2023

Suriname staat op het punt om weer te starten met de export van manja’s (mango’s) naar Europa. De export van deze vrucht die vanaf 2015 alleen vanuit Nickerie gebeurde, is in augustus 2019 zelf door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stopgezet, vanwege aangescherpte wetgeving van de Europese Unie (EU) die als eis stelt dat het exporterend land een monitoringsysteem in place moet hebben voor de fruitvliegen.
Om te voldoen aan de aangescherpte fytosanitaire wetgeving van de EU voert het ministerie sinds 2019 met financiële ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en technische ondersteuning van de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) het project “Area of Low Pest Prevalence (ALPP)” uit.


In dit kader is recent per beschikking een gebied in het district Nickerie tot een “Pest Free Area (PFA)” oftewel “plaag vrij gebied” voor de Carambola fruitvlieg (Bactrocera carambolae) en de snuitkever (Sternochetus mangiferae) en een “Area of Low Pest Prevalence (ALPP) oftewel “een gebied met laag plaag voorkomen” voor de mópe fruitvlieg (Anastrepha obliqua) verklaard.


Met de instelling van een “Pest Free Area” onder Systems Approach (SA) is de export, in het bijzonder de manja vrucht, die ergens rond de twintig duizend kilo per jaar beloopt, vanuit het district Nickerie naar andere landen veiliggesteld. De ‘Pest Free Area’ omvat het gebied liggende tussen de Nickerie rivier in het Oosten, Henar, de Nickerie rivier in het Noorden, de Corantijn rivier in het Westen, en de weg naar South Drain in het Zuiden. Het gebied rond Wageningen valt buiten het ‘plaagvrij gebied’.


De volgende gereguleerde goederen mogen niet naar het district Nickerie vervoerd worden:
⦁ Fransmanbirambi = Starfruit (Carambola),
⦁ Curaçaose appel (Java apple),
⦁ Manja (Mango),
⦁ West Indische kers (West Indian cherry),
⦁ Sapotille (Sapodilla),
⦁ Sterappel (Star apple),
⦁ Pomme de cythere (Golden apple),
⦁ Kasjoe (Cashew),
⦁ Tropische amandel (Tropical almond),
⦁ Guave (Guava),
⦁ Pommerak (Malay apple),
⦁ Olijf (Jujube) en
⦁ Mópe (Hogplum).

De vruchten van de volgende plantensoorten vallen niet onder de gereguleerde goederen en mogen dus zonder beperkingen naar het district Nickerie vervoerd worden te weten: Citrus soorten, Annona soorten (zoals zuurzak e.a.), Cocos nucifera (kokos) en Ananas comosus (ananas).


Vanuit het district Nickerie mogen alle vruchten naar andere districten vervoerd worden, behalve als noodmaatregelen van toepassing zijn. Het ministerie is momenteel bezig alle producenten die manja’s ter export aanbieden, te registreren. Hierdoor zijn opgekochte manja’s van een code voorzien, waardoor bij constatering van een afwijking de producent getraceerd kan worden.


De beschikking over de “Pest Free Area” is intussen gepubliceerd, hetgeen inhoudt dat eenieder zich moet houden aan de regels die daarin zijn opgenomen. Bij overtreding van de beschikking zijn de strafbepalingen van de Plantenbeschermingswet 2020 van toepassing.

https://www.dna.sr/media/287711/SB_2020___78.pdf

Related posts