Hopkinson vindt stakingsdreiging onderwijs kwalijke zaak
25 September 2018
Suriname blijft internationale successen boeken wat Thaiboksen betreft.
26 September 2018

Suriname Herald biedt excuses aan Bouterse

Gepubliceerd door ABC Redactie op 26 September 2018

SHSuriname Herald heeft de berichtgeving over president Bouterse gerectificeerd. 

Time Media N.V. als uitgever van Suriname Herald deelt hierbij uitdrukkelijk mede dat het nimmer de bedoeling was om met deze berichtgeving, Desire Delano Bouterse, President van de Republiek Suriname te beledigen.

Het is nimmer de bedoeling geweest om met deze berichtgeving via Suriname Herald de reputatie, eer en goede naam van genoemde Bouterse, Desire Delano aan te tasten dan wel te schaden.

De hoofdredacteur noch Suriname Herald hebben ooit de intentie gehad om middels het verspreiden van deze berichten onwaar of beledigend of belastend jegens hierboven genoemde te zijn.

Ten aanzien van deze berichten erkent Time Media N.V. dat de zorgvuldigheid en nauw gezetheid beter in acht genomen hadden moeten worden alvorens tot publicatie over te gaan.

Indien deze berichtgeving ongerief heeft veroorzaakt voor de heer Desire Delano Bouterse, President van de Republiek Suriname, dan bieden Suriname Herald, de hoofdredacteur en alle betrokken medewerkers hierbij hun verontschuldigingen aan.

Related posts