Stichting Student Housing Campus Village heeft nieuw bestuur

Gepubliceerd door ABC Redactie op 1 December 2023

De Stichting Student Housing Campus Village (SSHCV) heeft een nieuw bestuur. De nieuwe leiding is op donderdag 30 november 2023 door minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) geïnstalleerd. Het vijf leden tellende bestuur wordt voorgezeten door Wandana Algoe-Pultoo, als vertegenwoordiger van MinOWC. Zij wordt ondersteund door Vikash Koendanlal (secretaris), Naushad Ali
Bhikhie (penningmeester), John Sandriman en Lucina Pengel.

Het nieuwe bestuur zal zich de komende twee jaar inzetten om de campus village naar een hoger niveau te tillen. Minister Ori merkt op dat er heel wat uitdagingen zijn zoals betaalbare huur voor de studenten, het afbouwen van de ruimte en vooral het exploiteren hiervan, door meer activiteiten te organiseren op de campus. Volgens de bewindsman moet het optimale uit de faciliteit gehaald worden. Hij vroeg het bestuur om middels marketing en reclame het bestaan van deze
studentenhuisvesting meer bekendheid te geven.

De campus biedt op dit moment volledig ingerichte twee- en vierpersoonskamers. Op het terrein staan er ook een cafetaria, gymaccommodatie, wasruimte en studiekamer. Minister Ori sprak zijn dank uit aan het adres van het oud bestuur, onder leiding van Max Apapoe, dat volgens hem goed werk heeft verricht. De bewindsman zegt dat hetgeen dit bestuur heeft achtergelaten, gecontinueerd en geoptimaliseerd moet worden. Minister Ori voegt eraan toe dat de problemen die spelen, hem bekend zijn en opgelost moeten worden. De onderwijsminister kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de campus, en wel in het belang van de studenten.

“De Student Housing Campus Village, die ongeveer 300 studenten huisvestingsmogelijkheid biedt, heeft inderdaad aanpak nodig.” Zo sprak de nieuwe bestuursvoorzitter. Volgens Algoe-Pultoo moet de gehele campus village meer bekendheid genieten, vooral onder studenten uit de districten. “Aan hen moet zeker ruimte geboden worden.” Daarnaast stelt de bestuursvoorzitter dat de mogelijkheden bekeken moeten worden om de campus effectief en efficiënt te beheren. Zij is net als minister Ori de mening toegedaan dat er meer activiteiten georganiseerd moeten worden op het complex, om zodoende de bekendheid van de Student Housing Campus Village te vergroten.

Related posts