JAPIN waarschuwt voor pogingen Guyana Corantijn tot mede bezit te maken
19 October 2020
Er bestaat reeds een project over bruggenbouw, zegt Deryk Ferrier
19 October 2020

Ramdin en Achaibersing naar Nederland en Frankrijk

Gepubliceerd door ABC Redactie op 19 October 2020

sanDe Ministers van Financiën en Planning en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, respectievelijk Minister Armand Achaibersing en Albert Ramdin, zijn afgereisd naar Nederland en Frankrijk.

Alhoewel President Santokhi tevreden is over de ondernomen initiatieven en de voortgang met betrekking tot de sanering van de buitenlandse schuld en het aantrekken van investeerders voor het opstarten van infrastructurele en productieve projecten in Suriname, acht het staatshoofd het van belang dat op hoog niveau “face-to-face” ontmoetingen plaatsvinden. Dit om alle mogelijkheden sneller en met een zekere mate van urgentie te beoordelen en concrete resultaten te boeken.

In een persbericht meldt de Communicatie Dienst Suriname dat de  President beseft dat de Surinaamse bevolking reeds geruime tijd gebukt gaat onder een proces van verarming en verloedering. Met een nieuw regeerteam aan het stuur moeten nu maatregelen getroffen worden om dat proces te stuiten en hiervoor zullen moeilijke beslissingen in de komende maanden genomen moeten worden. Dat beseffende wil President Santokhi middels ondersteunende maatregelen de impact van de economische hervormingen minimaliseren. Hiervoor is onder andere de missie van de beide ministers van groot belang.

In Frankrijk zullen de bewindslieden de gesprekken met Lazard verder voortzetten, met het doel een tijdlijn en actieprogramma voor de komende 3 maanden uit te zetten. Gesprekken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Financiën in Parijs staan ook op de agenda, alsook een ontmoeting met leidinggevende vertegenwoordigers van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, de Club van Parijs en de OECD. In Nederland zullen de ministers Ramdin en Achaibersing  gesprekken voeren met de Ministers van Internationale Samenwerking en van Financiën, respectievelijk mevr. Sigrid Kaag en de heer Wopke Hoekstra. Ook zal In Nederland  gesproken worden met diaspora organisaties. De bewindslieden keren op 26 oktober terug in Suriname.

Related posts