Raio’s winnen zaak tegen Belfort

Gepubliceerd door ABC Redactie op 3 December 2014

essedTwee aankomende rechters, die afgevoerd waren van de RAIO opleiding hebben een kortgeding tegen Justitie minister Belfort, gewonnen.

De kortgeding rechter heeft op 1 december vonnis gewezen in deze zaak en het besluit van Belfort om de Raio’s af te voeren van de opleiding, geschorst.

Acht personen van de opleiding van 2010 – 2014, waren door zowel de Raio Raad als het Hof van Justitie, op grond van bij de wet voorgeschreven procedure goed bevonden om te worden voorgedragen tot benoeming tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie.

De minister van justitie heeft echter deze vastgestelde procedure bij wet opzij geschoven door drie van de acht raio’s af te voeren van de opleiding. Hierdoor heeft Belfort in strijd gehandeld met de beginselen van behoorlijk bestuur, omdat de wet de procedure en waarborgen voorschrijft.

De kandidaatrechters Mellisa Seenacherry en Dayanand Bandhoe hebben na de ongegronde en willekeurige daad in juli dit jaar  een zaak tegen de Staat met name de minister van justitie aanhangig gemaakt.

De Staat met name de minister van justitie en politie werd voor zijn daad door de kortgeding rechter afgestraft door de beslissing van Belfort op te schorten. Advocaat Hugo Essed zegt dat het besluit van Belfort  getuigde van onbehoorlijk bestuur.{mp3}hugoessed3dec{/mp3}

Related posts