President bij Ramadanproject: “Bijzonder om in vrede en harmonie met elkaar te leven.”

Gepubliceerd door ABC Redactie op 1 April 2024

President Chandrikapersad Santokhi is op 31 maart 2024 op uitnodiging van Lions Club Parwani aanwezig geweest bij het Ramadanproject van deze organisatie in het district Nickerie. De organisatie heeft daar enkele honderden personen voorzien van voedselpakketten en levensbehoeften. Daarnaast zijn ook sociale instanties ondersteund.

Lions Club Parwani local president, Soebhas Loetawan, gaf in zijn toespraak aan dat het Ramadanproject een van de jaarlijks terugkerende evenementen is van de club. Vorig jaar heeft de organisatie het project uitgevoerd in Commewijne en dit jaar is gekozen voor Nickerie. Hij gaf aan ingenomen te zijn met de opkomst en de voorbereiding van het evenement. Loetawan sprak dank uit aan de voorbereidingscommissie en de sponsoren die het project mogelijk hebben gemaakt.

President Santokhi sprak zijn complimenten uit aan Lions Club Parwani voor dit geweldige initiatief. Het staatshoofd gaf aan dat het bijzonder is om in Suriname in vrede en harmonie met elkaar te leven. Onlangs is Holi Phagwa gevierd, terwijl de moslimgemeenschap zich in de Ramadanperiode bevindt. Aan het eind van deze periode volgt het Ied-ul-Fitr feest. Daarnaast hebben we Goede Vrijdag gehad, gevolgd door het Paasfeest. Dit zijn steeds momenten om nader tot elkaar te komen. Het is vooral belangrijk om respectvol te zijn en de onderlinge saamhorigheid te koesteren. Het staatshoofd gaf aan dat tijdens de Ramadan, gelovigen niet alleen voor zichzelf bidden maar ook voor de grotere gemeenschap.

De activiteiten van Lions Club Parwani richten zich overal in het land op het uitvoeren van sociale projecten, waaronder dit jaarlijks terugkerende project. Het staatshoofd overhandigde aan enkele personen de pakketten met levensmiddelen.

Related posts