Site icon Ampie's Broadcasting Corporation

Politie: ‘het recht in eigen handen nemen is strafbaar’

Het is de laatste tijd vaker gebleken dat verdachten worden mishandeld, vooral in gevallen van zedendelicten, waarbij vermoedelijk sprake is van sex door een oudere met een kind. Indien door omstandigheden het deskundig onderzoek op het slachtoffer niet heeft plaatsgevonden maar de verdachte is mishandeld, kan indien zich geen nieuwe feiten voordoen met betrekking tot deze zaak en deze aan het licht komen, de mishandeling in het voordeel komen van de verdachte.

Het Korps Politie Suriname doet een beroep op de gemeenschap om in buiten heterdaad gevallen zoals boven aangegeven, altijd de politie in te schakelen. Zet u zich zelf nooit en te nimmer in problemen door het recht in eigen hand te nemen door verdachten aan te vallen en of te mishandelen wanneer het gaat om buiten heterdaad gevallen. Bij op Heterdaad betrapte gevallen mag elke burger, overgaan tot aanhouden van de verdachte, echter mag niet overgegaan worden tot mishandeling van de verdachte, maar moet deze overdragen worden aan de ingeschakelde politie.

In het belang van het politioneel onderzoek, kan vanwege ernstige bezwaren de verdachte in verzekering worden gesteld. Het kan in sommige gevallen zoals bij een zedendelict voorkomen dat het medisch rapport afgewacht moet worden en pas als er ernstige bezwaren zijn, zal de politie overgaan tot het aanhouden ter voorgeleiding van zo een verdachte.

Slachtoffers, aangevers en of benadeelden, houdt u rekening met wet en recht en maakt u zich niet schuldig aan mishandeling of poging doodslag, aangezien u conform de wet berecht zal worden en eveneens in verzekering kan worden gesteld.

Exit mobile version