Akkoord met IMF is goed nieuws maar is geen reden tot juichen, stelt VES-voorzitter Winston Ramautarsing
7 May 2021
Partiële weekend lockdown was besluit DNA
7 May 2021

Oppositie dient motie van wantrouwen in en verlaat DNA vergadering

Gepubliceerd door ABC Redactie op 7 May 2021

jogiBij de voortzetting van de parlementsvergadering over actuele onderwerpen verlieten de fracties van de NDP en de BEP vroegtijdig de zaal. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, vindt dat de regering niet corerect antwoordde op de door de oppositie gestelde vragen.

De oppositie diende een motie van wantrouwen in tegen minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. Hij zou zich in een interview onbetamelijk hebben geuit over het stemgedrag van de kiezers. De behandeling van de door de oppositie ingediende motie van wantrouwen werd niet afgewacht omdat de NDP en de BEP ontevreden waren met de gang van zaken tijdens de vergadering, aldus Parmessar.{mp3}parmessar7mei21{/mp3}

Het VHP fractielid Mahinder Jogi was van mening dat de regering in voldoende mate was ingegaan op de vele vragen met betrekking tot deze actualiteit.{mp3}jogi7mei21{/mp3}

Related posts