Survam en zorgverleners nog steeds niet op een lijn, ondanks interventie Brunswijk
10 November 2020
Biza start online registratie ambtenaren.
10 November 2020

NPS Adviesraad: Arron heeft Suriname onafhankelijk gemaakt met een duidelijke omschrijving van de grenzen.

Gepubliceerd door ABC Redactie op 10 November 2020

npsDe Nationale Partij Suriname, de NPS,  juicht elke bijdrage toe, die kan leiden tot een serieuze discussie over onze grenzen en zeker de grens met Guyana. NPS is van mening dat onze grenzen duidelijk bepaald zijn. Dit zegt de NPS Adviesraaad in een uitgegeven verklaring.

De mening van de heer Jogi: “Hij (Arron) heeft Suriname als land onafhankellijk gemaakt, zonder dat hij wist waar de grenzen waren”, draagt helemaal niet positief bij aan de discussie zoals hierboven genoemd. De onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 was een gezamenlijk initiatief van Suriname en Nederland. Daadwerkelijk had de Nationale Partij Suriname als regeringspartij de voortrekkersrol in deze, maar de ondersteuning van de VHP en haar leider Jagernath Lachmon, was evenwel overduidelijk.

Bij de onafhankelijkheid van Suriname was het de Premier van Suriname, dhr. H.A.E. Arron, die het verzoek heeft gedaan aan de regering van Nederland, om het grondgebied van Suriname zo duidelijk mogelijk te omschrijven, wat ook is gebeurd. Zie schrijven van premier J. Den Uyl van 25 nov. 1975, waarin de westgrens duidelijk is omschreven als de “linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding” en verder de linkeroever vanaf de oorsprong van de Boven-Corantijn en de Corantijnrivier tot het punt waar de oeverlijn overgaat in de kustlijn.

Aldus de NPS Adviesraad in een uitgegeven verklaring.

Related posts