Oud-Ambassadegebouw VS wordt belastingkantoor voor Suriname
11 June 2024
Speeltuin O.S. Rijsdijk gerenoveerd
11 June 2024

Nationaal Archief, AdeKUS en Universteit van Leiden gaan samenwerken

Gepubliceerd door ABC Redactie op 11 June 2024

In het kader van het Erasmus+ programma (uitwisselingsprogramma gefinancieerd door de Europese Unie op het gebied van o.a. onderwijs en training) hebben het Nationaal Archief Suriname (NAS), de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Universiteit Leiden in Nederland, een samenwerkingstraject voor de komende drie jaren uitgezet.

In een tijd waarin steeds meer aandacht wordt besteed aan de erfenis van het kolonialisme, spelen archieven een belangrijke rol bij het begrijpen en herinterpreteren van de geschiedenis en cultureel erfgoed. Onlangs vonden er enkele bijeenkomsten en werksessies plaats in Leiden en Suriname, onder leiding van de nationale archivaris van Suriname, Rita Tjien Fooh en Dr. Karwan Fatah Black (Universiteit van Leiden) die gericht waren op kennisuitwisseling.

De initiatieven begonnen met een bezoek van de nationale archivaris aan de Universiteit van Leiden (10-12 april) waar zij samen met Dr. Karwan Fatah Black een college verzorgde over de omgang met koloniale archieven. Deze bijeenkomsten leidden tot het besluit om soortgelijke sessies te organiseren in Suriname, met als doel het verbreden van de inzichten van de medewerkers van het NAS om de informatie c.q. verhalen opgetekend in koloniale archieven vanuit een dekoloniaal perspectief te benaderen en presenteren alsook ons cultureel erfgoed.

Dr. Karwan Fatah Black verzorgde op 5 en 7 juni de werksessies bij het NAS, waarbij op interactieve wijze van gedachten werd gewisseld over het verrichten van onderzoek in archiefbronnen vanuit een dekoloniaal perspectief. Het hoofddoel was om deelnemers bewust te maken van de interpretatie van archieven en hen aan te moedigen nieuwe, dekoloniale benaderingen te gebruiken bij het vertellen van historische verhalen. Een belangrijk aspect was het herinterpreteren van geschiedenis en het bieden van ruimte voor reflectie op het kolonialisme en de gevolgen ervan. Deze reflectie is niet alleen beperkt tot de papieren archieven, maar ook ons cultureel erfgoed. De deelnemers, waaronder medewerkers van het Nationaal Archief Suriname en geschiedenis studenten van het ADEKUS, werden aangemoedigd om nieuwe narratieven te ontwikkelen met multidirectionale perspectieven.

De werksessies dienden als introductie voor een driejarig traject en zullen verder ook voortgezet worden door andere academici waaronder Dr. Peter Meel en Dr. Karin Amatmoekrim. De sessies zullen steeds meer praktischgericht worden met de nadruk op publieksgeschiedenis en het ontsluiten van archieven. Dr. Karwan Fatah Black beschouwde de twee introductiesessies als succesvol vanwege de actieve deelname en de mogelijkheid voor deelnemers om te reflecteren op verschillende benaderingen van geschiedschrijving. Hij benadrukte dat dit het begin was van een inspirerende samenwerking en dat het leerzaam was om de praktijk in Suriname te vergelijken met die in Nederland.

Related posts