Ministerie van AWJ reikt certificaten uit aan jongeren in Coronie na succesvolle computertraining

Gepubliceerd door ABC Redactie op 2 April 2024

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag, 29 maart 2024 aan negentien (19) jongeren in Coronie een certificaat uitgereikt voor de succesvolle afronding van de computertraining bestaande uit de softwareprogramma’s Windows, Word, Excel en PowerPoint. De geslaagden zijn bij deze gelegenheid toegesproken door onder andere minister Steven Mac Andrew, die net zoals bij de start van de training anderhalve week geleden, het belang van computervaardigheden voor jongeren en hun ontwikkeling wederom heeft benadrukt. Middels deze trainingen heeft het ministerie de geslaagde jongeren geëmpowerd, zodat zij met de opgedane kennis verder kunnen werken aan hun ontwikkeling. De training is kosteloos door het ministerie aangeboden in het kader van het project Computertrainingen voor schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters, dat getrokken wordt door het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA). De trainingen zijn in opdracht van het ministerie verzorgd door Jamaata Education Center.

De bewindsman, die in het algemeen veel waarde hecht aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en in de districten in het bijzonder, benadrukte nogmaaals dat AWJ landelijk opereert. In de afgelopen periode heeft hij dan ook verschillende keren de districten aangedaan om persoonlijk de gemeenschap aldaar, vooral jongeren, een hart onder de riem te steken. AWJ streeft er naar om daadwerkelijk niemand achter te laten. “Leave no one behind” impliceert volgens de bewindsman een toewijding om landelijk kwetsbare groepen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Na de nodige informatie ingewonnen te hebben over de participatie van de deelnemers, kwam hij tot de conclusie dat mede door hun motivatie, enthousiasme en inzet zij de training tot een goed eind hebben volbracht. Hij spoorde de geslaagden aan om gebruik te maken van de mogelijkheden die het ICT Centrum van Coronie biedt, waardoor zij hun computervaardigheden verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen bekwamen in andere computerprogramma’s. Hij noemde daarbij als voorbeeld de applicatie Canva, een grafisch ontwerpprogramma dat gebruikers in staat stelt om verschillende soorten ontwerpen te maken, variërend van sociale media- afbeeldingen, videoproducties, posters, tot visitekaartjes en presentaties voor de school.

De onderdirecteur NJA, Madhoeri Moenesar, heeft in haar spreekbeurt de geslaagden aangemoedigd om de verkregen kennis en vaardigheden te benutten in de praktijk, maar ook om de digitale ontwikkelingen te blijven bijbenen. De overige sprekers waren: de burgervader van het district, Maikel Winter; de waarnemend onderdirecteur NJI, Hakiem Lalmahomed; de directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata en het Jeugdraadslid van Coronie, Sercheenio Moeljakarta. Allen hebben de jongeren gewezen op de essentie van computervaardigheden voor succes op vele gebieden. De beschikbaarheid van computervaardigheden in het district, kan volgens hen Coronie mede helpen bij het bevorderen van economische groei, innovatie, en educatie, wat uiteindelijk kan leiden tot een welvarender en veerkrachtiger district.

Related posts