Mathoera bij bevordering: “Zij verdienen het en zijn ook een inspiratie voor anderen”

Gepubliceerd door ABC Redactie op 20 April 2024

Deze toewijding die gedemonstreerd is, is essentieel om de defensieorganisatie tot het beste te maken. Een professionele, dienstbare en gezaghebbende organisatie. Een Nationaal Leger dat vertrouwen wekt, durft en verantwoordelijkheid neemt. Een organisatie die dienstbaar is aan de samenleving, die ons land beschermt en anderen ondersteunt. Dat is onze missie. Wij moeten doorgaan en dat is de enige manier om ons land en Defensie te ontwikkelen”, zei de bewindsvrouw.  Zij deed een oproep aan ieder, in welke organisatie dan ook, elke ambtenaar, particulier en elke persoon om het land te blijven dienen, ontwikkelen en op een hoger niveau vooruit te brengen.

De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, merkte op ingenomen te zijn met het feit dat de organisatie wederom erin is geslaagd om op tijd bevorderingen te laten plaatsvinden. “Want hoe lastig is het niet wanneer personeel zich bijzonder inzet en waarderingen uitblijven? Hoe lastig is het niet wanneer hardwerkende mannen en vrouwen zelf moeten vechten voor hun eigen rechtspositie?”, stelde hij.

De bevelhebber is ook blij dat een heel groot deel van de defensieorganisatie zich blijft inzetten voor land en volk, en dit ondanks de vele beperkingen, de vele periodes ver van de familie, en ondanks de vele gevaren voor eigen leven. “Dat deel van de organisatie maakt dat wij veiligheid kunnen brengen naar onze samenleving. Het is dat deel van de organisatie waar ik bijzonder trots op ben. Helaas is het de afgelopen tijd vaker voorgekomen dat militairen een scheve schaats hebben gereden. Militairen die bewust kiezen voor criminaliteit, kortom militairen met een criminele inborst. Laat het duidelijk zijn: voor rotte appels is er geen plek binnen onze organisatie”, benadrukte de legertopman.
 
Volgens kolonel Kioe A Sen is het Nationaal Leger een professionele organisatie die opereert op basis van wet en recht, respect naar de grondwet, integriteit, discipline, en waar vooral de totale samenleving op moet kunnen rekenen.  

“Per slot van rekening is het gezamenlijk dienen van ons land Suriname in termen van garanderen van nationale veiligheid, prioriteit nummer 1. Dus voor u, voor ieder lid van de organisatie, ook voor de leiding van de defensieorganisatie. Het besef is wel degelijk aanwezig dat wanneer het keiharde veld- en militair werk uitgevoerd moet worden, dat u daarvoor paraat staat. En dit besef bestaat bij grote delen van onze organisatie. Vandaar dat wij van de leiding ons zullen blijven inzetten voor u als defensiepersoneel. Militairen die er aanspraak op maken om bevorderd te worden naar een naast hogere rang, maar die nog niet aan de beurt zijn gekomen: we zijn u niet vergeten. U krijgt zeker ook wat u toekomt. Zij die vandaag bevorderd zijn wil ik het volgende meegeven: blijf uw uiterste best doen. Blijft u zich correct gedragen, wees een meerwaarde voor de organisatie en voor ons land. Blijf naar behoren invulling geven aan uw taken en opdrachten. Gaat u oprecht en vooral met tact om met uw verantwoordelijkheden”, aldus de bevelhebber.

Related posts