Inner Wheel Paramaribo houdt seniorendag voor bigi sma’s van de Mantel
9 June 2023
DNA leden zijn bang dat zij door gewijzigde ambtenarenwet dubbele salaris kwijtraken
9 June 2023

Marineboten uit het Saramaccakanaal verwijderd en vernietigd

Gepubliceerd door ABC Redactie op 9 June 2023


Het ministerie van Defensie heeft de marineboten in het Saramaccakanaal door een particulier bedrijf laten verwijderen. Deze patrouillevaartuigen zijn hierna op een milieuvriendelijke manier ontmanteld, waarna de delen daarvan zijn begraven. Deze boten, die geen economische waarde meer hadden, belemmerden al geruime tijd de vrije doorvoer van andere schepen in het Saramaccakanaal en vormden daarnaast ook een gevaar voor het milieu.

De verwijdering van deze boten was ook noodzakelijk vanwege de uitbaggering van het Saramaccakanaal. De vaartuigen zijn in maart 2016 gemeerd langs het Saramaccakanaal en onder het beheer geplaatst van Hi-Q Oil Suriname N.V, waarna deze in de loop van tijd in deplorabele staat kwamen te verkeren. Uiteindelijk heeft het ministerie op eigen kosten, na goedkeuring door de Raad van Ministers, de boten door een bedrijf laten verwijderen, dit meldt het ministerie van Defensie.

Related posts