Ministeriele raad buigt zich over bermondernemers
10 September 2018
Onveilige elektriciteitssituatie project Kensenhuis
11 September 2018

Loonsverhogingen zorgen voor geldontwaarding

Gepubliceerd door ABC Redactie op 11 September 2018

BeeVerschillende groepen uit de samenleving hebben verhoging van het salaris geeist.

Volgens Marinus Bee, ABOP parlementarier kunnen die verhogingen leiden tot geldontwaatrding.

Bee is van meningdat we eerstbeterbeleidmoeteneisenvoordat we salarisverhogingeneisen.

Het heeftvolgens de parlementariergeen zin dat er een loonsverhoging komt enerzijds, terwijl dat anderszijds zorgt voor prijs- en koersstijgingen.

{mp3}bee_11sept2018{/mp3}

Related posts