Korpschef ontvangt nieuwe Politie Attache van Brazilië

Gepubliceerd door ABC Redactie op 14 May 2024

Op vrijdag 10 mei 2024 heeft de nieuwe Braziliaanse Politie Attache, Federale Politie Commissaris Daniel Ladeira, een bezoek gebracht aan de Korpschef van het Korps Politie Suriname.

Tijdens het bezoek is kennis gemaakt tussen de korpschef hoofdcommissaris van politie Bryan Isaacs en de Federale politie commissaris. Daarnaast zijn er diverse belangrijke politionele vraagstukken besproken. De politie attache zal zich gedurende zijn missie onder meer inzetten voor capaciteitsversterking van KPS.

De korpschef benadrukte dat de politie samenwerking tussen het KPS en de Policia
Federal de komende tijd zal worden geïntensiveerd. Het accent zal liggen op verbreding van kennis en vaardigheden van het personeel op specifieke gebieden waaronder Intelligence, Environmental crime en inkijk stages voor het personeel.

De directe police to police samenwerking zal meer vorm en inhoud krijgen in de
praktijk.

Related posts