Initiatiefwetten niet voor salarisverhoging maar voor synchronisatie, zegt Gajadien
5 March 2024
UNDP helpt Kennedyschool in samenwerking met SPWE aan moestuin met overdekte kasten
5 March 2024

Inspanning Jeugdraadslid Saramacca voor renovatie bibliotheek Mulo Mathoora

Gepubliceerd door ABC Redactie op 5 March 2024

Ashish Kalisingh, Jeugdraadslid van Saramacca heeft in de laatste week van januari 2024 middels financiering uit het NJI Jongeren Fonds van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI), succes geboekt met de uitvoering van het project “Bouw voor de toekomst: renovatie van de Mulo Mathoora bibliotheek”.

Een inspanning die volgens Kalisingh is gericht op het versterken van de fysieke structuur van de bibliotheek, maar ook op het creëren van een stimulerende omgeving die het leren en lezen bevordert. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de leiding van de school en mag worden gezien als een stap voorwaarts naar onderwijsverbetering in Saramacca.

In aanwezigheid van Hakiem Lalmahomed, waarnemend onderdirecteur van het NJI, en Mitchel Wongsodikromo, beleidsmedewerker op het NJI, werden enkele spullen zoals cementborden, schroeven en verf overgedragen aan de leiding van de school. Lalmahomed is blij dat de Jeugdraadsleden zich inzetten voor ontwikkeling van jongeren in de verschillende districten. Zij krijgen daarom de nodige ondersteuning vanuit het NJI.

Ovetuigd dat de vernieuwde bibliotheek een positieve impact zal hebben op de educatie van de studenten van Mulo Mathoora, is Kalisingh voornemens om zich in te zetten voor nog meer onwikkeling op educatief vlak voor jongeren in Saramacca. Hij heeft dank uitgesproken naar de leiding van Mulo Mathoora en het NJI die de nodige ondersteuning hebben geboden.

Related posts