IDB en Suriname ondertekenen USD 12 miljoen voorfinanciering private sector

Gepubliceerd door ABC Redactie op 24 February 2024

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en Suriname hebben 23 februari in Georgetown, Guyana een financiering van US$ 12 miljoen getekend. Deze overeenkomst zal de toegang tot krediet aan micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen (Mkb’s), met de focus op Bio- Businesses, verbeteren.

Dit is de eerste operatie van de IDB voor Amazone Bio-Businesses in het Caribisch gebied onder het Amazonia Forever initiatief. Het IDB Amazonia Forever initiatief werd vorig jaar juni gelanceerd in Sao Paolo en is een holistisch en regionaal overkoepelend programma om duurzame ontwikkeling van de Amazone te versnellen. Bijkans zes maanden na de launch is Suriname het eerste land dat een programma tekent. Minister

Raghoebarsing participeert in Guyana in de XII Annual Caribbean Governor’s Meeting van de IDB. “Ik ben verheugd deze nieuwe overeenkomst met de regering van Suriname te ondertekenen. Het zal ondersteuning bieden in de vorm van investeringen en werkkapitaal aan ongeveer 500 micro- en kleine bedrijven gericht op klimaatverandering adaptatie en mitigatie in de Amazone, onder het Amazon Forever Programma,” zei IDB-president Ilan Goldfajn.

“Het programma zal bijdragen aan verhoging van de productiviteit bij MKB’s door de toegang tot kapitaal en investeringen in productie projecten, met de nadruk op Bio-
Businesses. Het is een belangrijke stap voor het realiseren van het enorme potentieel van onze ondernemers en het bevorderen van een bloeiende toekomst voor onze natie,” zei de minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing. Voor het bereiken van het doel bestaat het programma uit vier componenten. De eerste component zal zich richten op het versterken van de leencapaciteit van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). De NOB zal hierbij kredietfaciliteiten verlenen aan MKBs’ door middel van leningen via de first and second tier. Hierbij is eveneens technische assistentie aan ondernemers voorzien bij het ontwikkelen van bedrijfsplannen en audits.

Het tweede component voorziet in de MKB financiering in Bio-Businesses, met name in de agrarische sector en ecotoerisme. Terwijl het derde component voorziet in de opzet van een bio-economie garantiefonds. Tot slot zal het vierde component gewijd worden aan de institutionele capaciteitsversterking van de Nationale Ontwikkelingsbank met betrekking tot bio-economie. De uitvoering van het programma is in handen van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Voorafgaand aan deze verantwoordelijkheid heeft de NOB via technische assistentie van de IDB een capaciteitsversterkings-traject doorlopen. De capaciteits versterking zal bij de uitvoering van dit programma worden voortgezet.

Het programma wordt mede gefinancierd via een IDB lening van US$ 8 miljoen.
Aangevuld met US$ 2 miljoen uit het bio-economiefonds van het Green Climate Fund (GCF). Daarnaast nog US$ 2 miljoen via een schenking van het GCF. De lening van de IDB heeft een terugbetalingstermijn van 25 jaar, een aflossingsvrije periode van 5,5 jaar en een rentetarief gebaseerd op SOFR. De lening gefinancierd via het GCF heeft een terugbetalingstermijn van 20 jaar, een aflossingsvrije periode van 5,5 jaar en ook een rentetarief gebaseerd op SOFR. Vermeldenswaard is dat voor de ondertekening van deze lening voorafgaande goedkeuring van het Bureau voor de Staatsschuld is verkregen.

Related posts