Het ontbreekt geheel aan transparantie bij bedrijfsvoering SWM, zegt parlementariër Sham Binda

Gepubliceerd door ABC Redactie op 13 November 2020

binVHP-parlementariër Sham Binda heeft de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij de Surinaamse Watermaatschappij (SWM).

Als reactie hierop heeft de SWM de overeenkomst opgezegd met een consultant die 10.000 US dollar per maand opstreek voor werkzaamheden.SWM-directeur Marlon Oostburg is verontwaardigd erover dat Binda niet eerst bij hem heeft aangeklopt voor nadere informatie. Maar hieraan heeft de parlementariër geen boodschap.{mp3}shambindaswm13nov20{/mp3}

Related posts