Hellings en Gentle weigerden aanbieding regering voor diplomatieke posten

Gepubliceerd door ABC Redactie op 26 July 2022

helPolitie hoofd-inpecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle zijn vandaag ontboden voor waarnemend-korpschef Ruben Kensen. Kensen heeft de politieofficieren gewezen op hun rol bij de protestakties. Hij heeft ze gezegd dat zij hun dienstvoertuig en portofoon moeten inleveren.Hellings zegt dat de regering hem en Gentle verschillende posten heeft aangeboden, maar zij hebben geweigerd. Zo konden zij geplaatst worden op diplomatieke posten in de functie van consul-generaal.{mp3}hellings26juli22{/mp3}

Related posts