Grote mate van actiebereidheid

Gepubliceerd door ABC Redactie op 12 June 2017

VHPNa “grondige evaluatie” van de protestmanifestatie van 20 mei in NPS-hoofdkwartier Grun Dyari geven de parlementaire oppositiepartijen met weinig woorden eigenlijk toe dat de regering hen het gras voor de voeten heeft weggemaaid.

“Partijen stellen dat onder druk van de aangekondigde manifestatie de regering haast heeft gemaakt om zaken van actievoerende groepen snel in orde te maken.

Een positief resultaat nog voordat de manifestatie had plaatsgevonden”, aldus een passage uit een persbericht dat zaterdag door de VHP is uitgegeven.

Daarin wordt gesteld dat de groep, gevormd door de VHP, NPS, Pertjajah Luhur, Abop en DOE, zich zal blijven inzetten om de regering zover te krijgen haar beleid om te gooien.

Haar wordt opnieuw verweten de gevolgen van haar wanbeleid af te wentelen op de burgerij en dat ze doorgaat met het “verkwistende en corruptiebeleid”.

Daarom zullen de partijen zowel in het parlement als daarbuiten er alles aan doen om de gewenste verandering te bereiken. Vaststaat voor de oppositie dat verdere verarming van het volk moet worden stopgezet. Om die reden zijn er strategieën in voorbereiding de regering daartoe te dwingen.

Related posts