Vriendjespolitiek zal rijstsector niet tot ontwikkeling kunnen brengen
30 October 2018
RECORD VOOR WARRIOR THOMPSON
30 October 2018

Gepensioneerde ambtenaren radeloos door behandeling regering

Gepubliceerd door ABC Redactie op 30 October 2018

wouDe gepensioneerde ambtenaren aangesloten bij de Bond Belangen Behartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) komen morgen in een algemene leden vergadering bijeen in het KOB-centrum.

Hoofdagendapunt is de stand van zaken over de afspraken die gemaakt zijn tussen de regering en de BBGO. Het bestuur van de bond is radeloos, omdat zij al geruime tijd geen reactie krijgt van de overheid over de gemaakte afspraken die zijn opgenomen in het staatsbesluit van 2015.

BBGO voorzitter Renate Wouden krijgt de indruk dat de regering zich niet bekommert om deze groep. Volgens Wouden worden zij gezien als een groepje oude mannen en vrouwen dat geen pressie kan uitoefenen op de overheid, waardoor er niet omgekeken wordt naar hun.{mp3}wouden30okt{/mp3}

Related posts