Mensen hebben big’ai en dat zorgt voor problemen in de samenleving, zegt Sharman
31 May 2023
Kanhai zal internationale rechtsmiddelen inzetten mocht Bouterse worden veroordeeld
31 May 2023

Elektronisch stemmen verkiezing Jeugdraad Suriname volledig betrouwbaar

Gepubliceerd door ABC Redactie op 31 May 2023

De Verkiezingscommissie van de Jeugdraad Suriname heeft minister Steven Mac Andrew van AWJ op dinsdag 30 mei 2023 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de digitale verkiezing die op donderdag 1 juni 2023 zal plaatsvinden. Uit het verslag blijkt dat verkiezingen tot dusver in kannen en kruiken zijn. De commissie heeft de minister verzekerd dat de samenleving niet bezorgd hoeft te zijn over de betrouwbaarheid van het elektronisch stemmen. Zo is er vanaf het prille begin bij de voorbereiding van de onlineverkiezing beleid ontwikkeld om de betrouwbaarheid van het elektronisch stemmen te verhogen. Tegen deze achtergrond is er uitgekeken naar een ICT-bedrijf dat de betrouwbaarheid van het online stemmen kan waarborgen. Zo is de keus gevallen op Datasur, de enige datacenter in Suriname, die bovendien ISO 27001 en ISO 22301 is gecertificeerd. Deze ISO-certificering komt erop neer dat het bedrijf voldoet aan de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.  

De website waarop de stemming zal plaatsvinden is gebouwd door Datasur en de hosting van de website gebeurt in Suriname. Er is gekozen voor Datasur’s Cloud omgeving omdat de garantie op deze manier geboden wordt om veilig gebruik te kunnen maken van de meest flexibele en veilige cloud computing-mogelijkheden die vandaag de dag beschikbaar zijn. Op de dag van de verkiezing zullen er meerdere verificatie momenten in het proces worden opgenomen die live zullen worden gerapporteerd aan de verkiezingscommissie die direct kan monitoren hoe de stemming verloopt. Manipulatie in het systeem is haast onmogelijk. Er is hiervoor onder andere een user managementsysteem ingericht, waarbij ook een speciaal team volgens vooraf gestelde veiligheidsmaatregelen diverse controlewerkzaamheden kan uitoefenen en bij eventuele ongeregeldheden kan inkomen en rapporteren aan de verkiezingscommissie.

Minister Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid aangegeven dat de Jeugdraadverkiezing een historisch moment zal zijn voor Suriname, omdat het de eerste keer zal zijn dat een landelijke verkiezing in Suriname digitaal zal geschieden. De minister heeft onderstreept dat de overgang naar een nieuw inspraakorgaan voor de jongeren een weloverwogen beslissing is geweest. De gekozen jeugdvertegenwoordigers zullen volgens hem daadwerkelijk in contact moeten treden met jongeren over het gehele land, waardoor op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, wat uiteindelijk ten goede moet komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land.  De gekozen leden van de raad zullen volgens hem daarom werkgebieden en ressorten toegewezen krijgen, waarbij zij daadwerkelijk in het veld zullen moeten gaan om input van de doelgroep te krijgen. De gekozen kandidaten zullen volgens de bewindsman zich sterk moeten maken voor nijpende kwesties die betrekking hebben op jongeren in ons land. Op 1 juni 2023 zullen landelijk ongeveer 135000 jongeren tussen 12 en 25 jaar in de gelegenheid worden gesteld om hun stem via hun mobiel uit te brengen op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Jeugdraad.

Bij deze gelegenheid kregen de leden van de Verkiezingscommissie hun beschikking uitgereikt van de minister. Door de werkdrukte en andere omstandigheden kon dit niet plaatsvinden. De voorzitter van de Verkiezingscommissie is de directeur van het Nationaal Jeugd Instituut, Mitesh Bhaggoe. De overige leden zijn: Imro Smith, ondervoorzitter (AWJ); Maverick Kromosoeto, lid (AWJ); Vishaal Oedit, lid (BiZa); Bharat Jagroep, lid (AWJ); Whitley Lodik, lid (AWJ); Samaidy Akima, lid (ROS); Aashti Sital, lid (ROS); Xiomara Wittenberg, lid (Datasur); Angela van der Kooye, lid (A+ Business Partner); Vivian Redjopawiro, secretaris (AWJ).

Related posts