Weersverwachting vandaag 10 juni 2023
10 June 2023
Caricom en VS committeren zich aan dialoog en acties met wederzijds voordeel
10 June 2023

Defensie genoodzaakt tot beperking ondersteuning met legerbussen en ambulances

Gepubliceerd door ABC Redactie op 10 June 2023


 
Het ministerie van Defensie heeft in de afgelopen periode diverse personen en organisaties ondersteund in de vorm van busvervoer en de beschikbaarstelling van ambulances. Echter is het ministerie vanwege de hoge brandstof- en onderhoudskosten en vooral het beperkt aantal bussen, niet meer in staat om de tientallen verzoeken, die dagelijks binnenkomen, goed te keuren.

Kindertehuizen, bejaardentehuizen en personen met een beperking die een verzoek doen, zullen op uitzondering wel nog steeds ondersteund worden met de inzet van de legerbussen. Aan voornoemde drie categorieën organisaties/personen wordt een beroep gedaan om hun verzoek voor transportondersteuning minimaal een maand van tevoren te mailen naar voorlichtingdefensie@gmail.com

Related posts