Ontbreken sancties of correctie maatregelen werkt uitvoering wetten tegen
26 March 2019
Slechts iets meer dan de helft automobilisten heeft rij- en voertuigenbelasting betaald
26 March 2019

Breeveld plaatst vraagtekens bij Positieve rating Suriname op anti corruptie Index

Gepubliceerd door ABC Redactie op 26 March 2019

breevDNA leden waren het er gisteren met elkaar over eens dat er strafbepalingen opgenomen moeten worden in de te wijzigen comptabiliteitswet. Ook zijn DNA leden het erover eens dat in de wet ook sancties moeten worden opgenomen voor wanneer blijkt dat de regels niet op een correcte manier worden uitgevoerd.Amzad Abdoel voorzitter van de vaste Commissie Financiën onderstreept dat het volk recht heeft om te weten hoe de staatsmiddelen worden besteed.{mp3}

DOE parlementariër Carl Breeveld juicht de positieve rating van Suriname op de anti corruptie index zeer toe. Echter plaatst het DNA lid vraagtekens bij het feit dat zaken die er voor moeten zorgen dat de anti corruptie wet in werking treedt nog steeds niet in place zijn.

Hierdoor blijft de daadwerkelijke aanpak van het corruptie vraagstuk uit, meent Breeveld. Abdoel kan zich terugvinden in de bezorgdheid zoals geuit door de DOE parlementariër.{mp3}breeabd{/mp3}

 


Related posts