Bestuur VMS: Arts heeft beroepsgeheim correct in acht genomen

Gepubliceerd door ABC Redactie op 30 November 2021

De VMS maakt in een bericht  kenbaar dat zij naar aanleiding van een aantal recentelijk in de media verschenen berichten over een patiënt, die elfder ure niet meer geholpen is door de arts, geen reden ziet om hierop in te gaan.Zulks op de eerste plaats uit respect voor de overledene en voor de familie. Bovendien laat het medisch beroepsgeheim geen ruimte om hierover al dan niet publiekelijk uit te wijden.

Wel wil de VMS nog prijs geven dat in deze de betreffende arts zijn beroepsgeheim ook in deze casus correct in acht heeft genomen.

De ziekenhuizen hebben overigens ook protocollen ter zake die in dergelijke gevallen van toepassing zijn. Het bestuur van de VMS is reeds met voorbereidingen bezig om op korte termijn een onderwijsmoment c.q. symposium te organiseren, waaraan medici, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecteuren, politie-ambtenaren, juristen, journalisten/eindredacteuren mediahuizen c.q. socialmedia influencers kunnen deelnemen. Dit zal kunnen bijdragen tot het feit dat men in de toekomst met goede inhoudelijke kennis omgaat met bepaalde (medische) kwesties.

Aldus het  Bestuur van de vereniging van Medici in Suriname

Related posts