Beschuldiging diamantroof door first lady onterecht

Gepubliceerd door ABC Redactie op 27 May 2020

madinieMa Dini Blokland moet de video getiteld ‘De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname’  van Facebook verwijderen en een rectificatie plaatsen op haar Facebookpagina en op Starnieuws. Ook krijgt ze een verbod opgelegd om de beschuldigingen te herhalen. Doet ze dit niet, dan moet ze een dwangsom betalen van respectievelijk 1000 euro en 500 euro per dag, beide tot een maximum van 30.000 euro. Zo oordeelde de rechter in een kort geding dat de first lady tegen haar had aangespannen.

Ma Dini Blokland beschuldigt in de video de first lady van betrokkenheid bij onder meer diefstal van een zwarte diamant met een waarde van 80 miljoen US dollar van een diamantenhandel en van bedreiging, mishandeling, afpersing en gijzeling van de directrice van die diamantenhandel. Haar enige bron is echter de directrice van de diamantenhandel, op wie alle documenten direct of indirect zijn terug te voeren. Een man die eerder als getuige werd genoemd in één van de documenten, verklaarde dat hij de first lady nooit beschuldigd heeft van de zaken die in de video naar voren kwamen.

Omdat het gaat om beschuldigingen van ernstige misdrijven had de vrouw niet alleen mogen afgaan op de verklaringen van de directrice, die zelf niet verder komt dan vermoedens en daarvan bovendien later is teruggekomen. De beschuldigingen zijn dan ook niet voldoende ondersteund door feiten. De rechter oordeelde dat de beschuldigingen onrechtmatig zijn en dat de first lady daardoor in haar eer en goede naam is aangetast.

Related posts