Berenstein niet eens met voorgestelde minimumloon

Gepubliceerd door ABC Redactie op 1 April 2022

berenMinister Rishma Kuldipsing van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat het advies van de Nationale Loonraad voor het minimumloon van SRD 15,49 per uur bindend is. In de loonraad zitten vertegenwoorigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), het ministerie van AW en J. Het Planbureau en de vakbweging.{mp3}berenstein1apr22{/mp3}

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) is ht niet eens met het door de Loonraad voorgestelde minimumloon van SRD 15,49 per uur.Robby Berenstein zegt dat de Nationale Loonraad bij de berekening van het minimumloon niet uitgegaan is van wat internationaal gangbaar is.

Vakbondsvoorzitter bij het AZP Lloyd Pool noemt het bedrag van SRD 15.49 voor het minimumuurloon een lachertje. Hij zegt dat dit niet in lijn is met de realiteit.{mp3}poolmin1apr22{/mp3}

 

Related posts