Armoedegrens per 31 december 2023 vastgesteld op SRD 7.396,-

Gepubliceerd door ABC Redactie op 23 February 2024

De regering heeft tijdens haar vergadering van 21 februari 2024 de armoedegrens per 31 december 2023, op basis van het advies van de Commissie Armoedegrensbepaling, vastgesteld op SRD 7.396,- voor een volwassene. Dat heeft minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) kenbaar gemaakt aan de Nationale Loonraad (NLR). Dit is bijna SRD 2.000,- meer dan een jaar daarvoor.

De NLR heeft op donderdag 22 februari 2024, het advies voor de vaststelling van een nieuw minimumuurloon overhandigd aan de bewindsman. Het advies is volgens de wet bindend voor de minister, maar voor de uiteindelijke vaststelling en afkondiging is de goedkeuring nodig van de regeringsraad, welke in tegenstelling tot de minister niet gehouden is om het advies van de NLR over te nemen. Het ministerie zal volgens de bewindsman nu de nodige stappen ondernemen om een raadsvoorstel te formuleren en deze voor te leggen aan de regeringsraad.

De bewindsman benadrukt dat de vaststelling van het minimumuurloon betekent dat voor minder dan dit bedrag geen arbeid verricht mag worden in Suriname conform de wet en dat werkgevers en werknemers te allen tijde vrij zijn om een hoger uurloon overeen te komen.

Related posts